Amerika’da Avukatlık Masraflarını Hangi Taraf Öder?-II

Onal Gallant & Partners
1 min readDec 19, 2022

--

Örnek Yasal Düzenlemeler

Amerika’da avukatlık masraflarının kaybeden tarafın ödemesini gerektiren yasal düzenleme örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

v Tüketici hakları kanunları

v Medeni hakları düzenleyen kamuda barınma, istihdamda ırkçılığı önleyen kanunlar gibi kanunlar

v Çevre koruma kanunları

v Kamu yararını ya da kamu yararının korunmasını hedefleyen yasalar.

v Anti-tröst davaları

v Amerika’da avukatlık masrafları konusunda en çok gündeme gelen davalardan biri olan otomobil üreticisi firmalara karşı açılan ve Lemon Laws davalarında avukatlık ücreti ödeme yükü kaldırılabilmektedir.

v Telif hakkı ve patent ihlalleri ya da anlaşmazlıkları

Avukatlık ücretini karşı tarafa yükleyebilmek için davacının hem söz konusu ücretlerin gerçekten yapıldığını hem de makul olduğunu mahkemeye kanıtlaması gerekir.

1- Sözleşmelerde Avukatlık Masraflarını Kimin Ödeyeceği Belirlenebilir

Amerika’da avukatlık masraflarının kimin tarafından ödeneceği genellikle sözleşmelerde belirlenmektedir. Sözleşmelerde kaybeden tarafın kazanan tarafın avukatlık ücretlerini ödeyeceği hakkında bir hüküm konularak avukatlık ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği kesinleştirilir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Sözleşmelerde avukatlık masraflarının kimin ödeyeceği belirlenirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekilmektedir.

- Avukatlık ücretini kimin ödeyeceğine dair kesin ve açık bir hüküm bulunmalıdır.

- Ödeyecek tarafın bu hükmü imzalaması için zorlanmaması gerekmektedir.

- Avukatlık ücretini ödeyecek tarafın ekonomik durumunun ödeme için makul olması gerekmektedir.

Amerika’da mahkemeler avukatlık masrafları konusunda sözleşmeleri hakkaniyet ile değerlendirir ve ödeyecek tarafın ödemesinin akla uygun veya sözleşmeyi imzalamaya zorlanıp zorlanmadığını düşünerek şartları değiştirebilir. Hâkim eğer iki tarafın eşit pazarlık yetkisine sahip olduğuna ve avukatlık ücretlerinin ödenmesinin makul olduğuna karar verirse sözleşmedeki hükmün uygulanmasına izin verecektir. Uzman danışmanlık desteği alarak sözleşmelerde beklenmedik olumsuz sonuçların önüne geçebilirsiniz.

--

--

Onal Gallant & Partners

With offices in New York City, New Jersey, and Texas, we advise businesses and individuals on Corporate and Immigration Law, Business Law, and Real Estate Law.