Amerika’da Avukatlık Masraflarını Hangi Taraf Öder?-I

Onal Gallant & Partners
2 min readDec 19, 2022

--

Amerika’da Avukatlık Masraflarını Kimin Ödeyeceği “Amerikan Kuralı”na Göre Belirlenir

Amerika’da avukatlık masraflarını hangi tarafın ödeyeceğini “Amerikan kuralı” belirler. Türkiye, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkede, davayı kaybeden avukatlık ücretlerini öder uygulaması benimsenmiştir. Bu durum, hakkını aramak isteyen davacının davayı kaybetme durumunu düşünerek korkmasına ve belki dava açmaktan vazgeçmesine sebep olabilir. Bu uygulamaya nazaran Amerika Birleşik Devletleri’nde daha farklı bir prosedür izlenilmektedir. “Amerikan Kuralı” olarak adlandırılan bu uygulamaya göre davadaki her bir taraf kazanan veya kaybeden olduğuna bakılmaksızın Amerika’da kendi avukatlık masraflarını ödemek durumundadır. Bu kuralın dava açmak isteyen kişilere, aşırı maliyet oluşmasından korkmadan dava açabilecekleri için bir avantaj oluşturduğu söylenebilir. Bu uygulamayla birlikte bazı istisnai durumlarda maliyet, kaybeden taraftan tahsil edilebilmektedir. Peki Amerika’da avukatlık masraflarını ödemeyeceğiniz bu istisnai durumlar nelerdir?

Amerika’da Karşı Tarafın da Avukatlık Masraflarını Ödemenizi Gerektirebilecek Durumlar Nelerdir?

Amerika’da avukatlık masraflarını “Amerikan Kuralı”ndan hariç olarak bazı istisnai durumlarda tek bir taraf ödemek durumundadır. Gelin bu istisnalara göz atalım.

1- Avukatlık Ücretlerini Kimin Ödeyeceği Federal veya Eyalet Yasalarına Göre Belirlenebilir

Bazı federal yasaların ihlal edilmesi durumunda yasalar, kaybeden tarafın tüm avukatlık masraflarını ödemesini öngörmektedir. Buna ek olarak diğer pek çok eyalette de kimi durumlarda kaybeden tarafın, kazanan tarafın masraflarını da kapsayacak şekilde tüm avukatlık masraflarını ödemesini emreden yasalar bulunmaktadır. Örneğin, birçok eyalette devlet kurumlarını veya ayrımcılık/ırkçılık karşıtı yasaları ilgilendiren davalarda kaybeden müvekkilin tüm avukatlık masraflarını ödemesini emreden yasalar bulunmaktadır.

Ayrıca pek çok eyalette hâkime, kamunun yararına olan ya da kamu yararını önemli ölçüde etkileyen bir hakkın uygulanması için açılan bir davada kazanmış tarafın da avukatlık masraflarının karşılanmasına karar verme hakkı sağlayan “avukatlık ücreti yasası” vardır.

Birçok eyalette kötü niyet veya suistimali karşı tarafın da avukatlık ücretlerinin ödenmesi ile cezalandıran yasalar bulunmaktadır. Örneğin kaybeden tarafın avukatı ortada sebep olmaksızın bir dava açtıysa veya haklı olmayan şekilde bir temyiz başvurusunda bulunduysa kaybeden taraf, kazanan tarafın avukatlık ücretlerini de ödemekle yükümlüdür. Örneğin, Wisconsin eyaletindeki yasalar, kaybeden tarafın avukatları sırf mahkeme işlemleri geciksin diye temyize giderse, kaybeden tarafın kazanan tarafın da avukatlık ücretlerini ödemesi gerektiğini emreder. Benzer şekilde Arkansas eyaletinde de kaybeden tarafın bir sözleşme ihlali durumunda avukatlık ücretlerinin tamamını ödemesini öngören yasalar bulunmaktadır.

--

--

Onal Gallant & Partners

With offices in New York City, New Jersey, and Texas, we advise businesses and individuals on Corporate and Immigration Law, Business Law, and Real Estate Law.